Oct 12, 2010

karasu san

Syounan takane base
minasama honto bike zuki de tanoshisoudesu !!
new chopper kansei tanoshimini siteorimasu! zehi goissyo sasetekudasai

gosyoukai & link arigatougozaimasu

KARASU san
http://shounankarasu.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment