Oct 31, 2010

AVCC Tsukuba !!

IsoBsan no ouenn ni ittemairimashita !!
AVCC tsukuba saisyuusen !

wo!! tsuitemasune-!!

osaredesu !IsoBsan otsukaresamadeshita-!! tsugi ha honryou hakki de !!!

Oct 25, 2010

MUSCLE MANIAC 1st ANNUAL

Itte mairimasita MUSCLE MANIAC

minasamato goissyo ni hashiraseteitadaki tanosyuugozaimashita !!burn out taikaimo kakkoyoku


meiyo aru jyusyou omedetougozaimasu sonde kyou1nichi arigatougozaimashita!!

konohen no line ga tamarimasen


mohaya sinsya desu !!durt kakkoyoina-


Njyou san kakkoyosugideshita !!

suge- honmonoda!!iya- tanoshikatta--!! minasama arigatou gozaimashita !!

Oct 18, 2010

ashimoto syakitto !!

1972 plymouth duster
ashimoto syakitto shimashita !!

tire koukan
meken Wheel Alignment(atode cyanto yaro-)
sonde oil koukan


suge- hashiriyasukunatte zekkoucyou !!!


sonde konsyuumatsu ittemairimasu!! minasama yoroshiku onegai itashimasu !!

arigatougozaimasu !!!

suge- cool na ZZ CHOP san
suge- thanks desu !!
http://zzchop.blogspot.com/2010/10/rad-1973-sporty.html

Oct 17, 2010

hisabisa EVILACT san

hisabisa ni ojyamadesu
EVILACT sangas ketsu gucci ga arawaretari


KAZ san & IRON kuyashiihodo oniai de kakkoyokattariaikawarazu suge- tanosikattana-!!