Oct 5, 2010

Enoshima meeting sono3(seisyou PA daberi)

seisyou PA ni toutyaku de daberimasu!!!

aoi sora de saikoussu


u--n mabushii


yagishita san KH straight na kanji de kakkoi-ssuchocco san mo aikawarazu shibi-ssu !!


sorosoro minasama gokikan desu

szk san otsukaredesu


ninkitouhyou No1 na HIGHER GROUND san otsukaredesu

agv shibume na Hafuu san otsukaredesu !!


bike to huku to itsumo syareotsu de otsukaredesu !!


higuchi san tooitokoro honto otsukaredesu !!

konna tanoshii event honto arigatou gozaimasu na speedbuggy iwata san otsukaresamadeshita
http://news.speedbuggy.biz/

onajiku konna tanoshii event honto arigatou gozaimasu na Sporty Garage yokotsuka san otsukaresamadeshita !!
http://blog.sportygarage.com/

mousukoshi tsuduku !!

No comments:

Post a Comment