Oct 31, 2010

AVCC Tsukuba !!

IsoBsan no ouenn ni ittemairimashita !!
AVCC tsukuba saisyuusen !

wo!! tsuitemasune-!!

osaredesu !IsoBsan otsukaresamadeshita-!! tsugi ha honryou hakki de !!!

No comments:

Post a Comment