Oct 3, 2010

Enoshima meeting sono1 (hodogaya~shindou)

nandakanda yoi tenki desu
Enoshima meeting 3rd


hodogaya syuugou ~ shindou yuru-ri hashirimasu !!


itsu mitemo real desu !!


narita kara gosannka desu !!!


piro gou !!


issyo ni hashiremashita !!yagishita san KH !! shibui・・・・・


honjitsu ha osasoi arigatougozaimasu!! na Sporty Garage yokotsuka san

iya- saikoudesu !!! madamada tsuduku

No comments:

Post a Comment