Oct 6, 2010

Enoshima meeting sono4 (gokitaku)

KIRIN FREE
odawara no ichiba de kireini seiretsu
soshite real warainagara okoru hito ni karamare-no syuppatudesu!!kimochi e-


chocco san & corvetteyagishita san

u--n osare desu


dekkai kata ha bigtwin oniai de kakkoyoi desu !!


sonde speed buggy san ni ojyamashite gokitaku desu !!


suge--tanoshisugidegozaimashita !!

so-ieba boku no XLCH ha konna kanji de totonoimashita !!!
minasama thanks degozaimasu

No comments:

Post a Comment