Oct 17, 2011

Sonde Bike notte COOL-BREAKER 13th

ni mukatte wangan yuru~ri hashirimasu !!!sora AOkutte kimochi yoissu !!
kaijyou in !

oH-!! MHP gou kanji kawarimasitane-!! 21inch no houga yoine!!

O-- tanoshiso-ssune-!!
na
mnt san
tsuyoshi
& micasama

mou kanpeki EMONO wo nerau ME desu
na
MOMOkun

A-!! konoaida ha doumo desu-!!


mica sama gou

mag no huta kuro !!

76kana-? yoissune-
shock tsuki de chikkokumatomattemasune-!

su・・・suge-!

79karano fender struts kakkoyoi !!

yoissune-kaijyounai !!

68!! itsumo blog haiken shiteorimasu!!

kono plug wire kininaru!!?

a-!! otsukaresamadesu!! mata yoroshikudesu!!

suge-mizushina san!! KHK tanoshimidesu!!
yappa
AOZORA no
EVENT
SAIKOU desu!!!! rainennmo konnakanji KIBOU desu !!
chocco san to kaijyou wo atoni !!!

OTSUKARESAMA desu !!

moutyoi TSUDUKU

No comments:

Post a Comment