Oct 6, 2011

ENOSHIMA!!vol.5 sono9

KOUDU P.A. ni toutyakudesu !!minasama
bike wo
nagametari
meshi kuttari
bike banashi ya
kudaranai hanashi
ya
love na hanashi
wo
yukkuri
mattari
besyattari
Legend & 3aniki no rare na osugata itadaitari
sugo-ku tanoshii
ojikan wo sugosasete itadakimashita
sonnna
konnna
de
minaminasama
okaeri no
moyou desu !!
boku mo
youji ga arunnde
konohennde oitoma desu
minasama ni
mazete itadaki
R1 wo
yuru~ri hasiri masu !!
minaminasama !!
honnto-ni
arigatougozaimasu !!

No comments:

Post a Comment