Oct 2, 2011

ENOSHIMA!!vol.5 sono2

Shindou syuugou!! otenki bimyoussu!!
59!!
nakajyou san!!
KiYa san kakkoyo E-!!
MIKE ! koi no owari to hajimari to
Chocco-san!!
sa- babyu~~n to ikimasyo-
onocchi yorosiku-SR na Yagi aniki

sa~~~gattsuri ikimasyo-

No comments:

Post a Comment