Oct 22, 2011

POWER BRAKE BOOSTER & WHEELS nurinuri

Sakusaku shigoto owarashite
LEE HIGE san heo--!! cuda on cuda !!
temochi no POWER BRAKE BOOSTER!!
wo kuttsukete moraimasu !!
air nuki tetsudattari
matteru aida sabisabi wheels wo KAN spray de nurinuri de
pikapika ni shitari tanosyuugozaimashita !!
SUGE---brake kiite matamata noruno tanoshikunatte shimaimashita !!!

sa-! tsugi ha ANA akeruzo--!!

2 comments: