Oct 1, 2011

53&54

iroiro seibi de sporty garage san na morning !!!
sakusaku yatte itadakimasu!53K !!
sijyou gatera dai3 hasirimasu !!
suzusikutte kimochi E-!!
nanda kanda 2dai narabuno hisabisa desu!!
53K zekkoutyou de yoi bike desune-!!
tyousei mo goo!! desu itsumo arigatougozaimasu!!sondemotte ashitaha

ENOSHIMA MEETING vol.5

10:00 yokohamashindou totsuka P.A. FamilyMart mae

11:00 Enoshima Yacht Harbor

sonoato~seisyou~kozu P.A.

sporty garage !! SPEEDBUGGY !! sohite minaminasama yoroshikudesu!!!!

No comments:

Post a Comment