Oct 12, 2011

39 SUNKU

39san ni tsukutte itadakimashita !!naniyara erai mukashi no Old Beads tonokoto
yoi kanji !!
daiji ni itashimasu!!
arigato-!! takahashi kun!!!

No comments:

Post a Comment