May 8, 2012

YOGP HILLCLIMB 0505 sono3

PHOTO  by KUBOSU !!  ARIGATOUGOZAIMASU!!

toriaezu  HILLCLIMB  ganbarimasu !!

dokkidoki  desu !SPEED BUGGY san   ARIGATOUGOZAIMASU!!

RIKIO san  ARIGATOUGOZAIMASU!!


TKADA san  ARIGATOUGOZAIMASU!!


Ken5 san  ARIGATOUGOZAIMASU!!
BUDDY  C/S  san   ARIGATOUGOZAIMASU!!
Ted's Special  san  hajimemashite  de  ARIGATOUGOZAIMASU!!


 Rollingsmcs  san  hajimemashite  de  ARIGATOUGOZAIMASU!!


Dart !!  kakkoE-  ARIGATOUGOZAIMASU!!


ARIGATOUGOZAIMASU!!
ARIGATOUGOZAIMASU!!

ARIGATOUGOZAIMASU!!ARIGATOUGOZAIMASU!!


ARIGATOUGOZAIMASU!!ARIGATOUGOZAIMASU!!


Minaminasama  Attsui  Hashiri de  KAKKOE-SSU  !!!

TSUDUKU.......

No comments:

Post a Comment