May 7, 2012

YOGP HILLCLIMB 0505 sono2

AM5:00  yagi~san  yoi pose !!!

toriaezu HILLCLIMB  yarini  ASAGIRI  made JISOU  de  mukaimasu !!


EBINA  de  kubosu  &  piro  to  gouryuu !!
kubo  zekkoutyou !!


saikinn  CAMERA  ni  moeteru  yagi~aniki


KHRM~!!

piropero!!


LICKS  san  team  gouryuu !!!

jisou  na  RIKIO san !!


kakkoE~!!


kimochi  yoi~~~!!


tyoushi  yosaso-ssune!!


tenki  mo  yoku


minasama


tottemo


gokigen !!


sondemotte  SHINTOUMEI  !!

FUJI  &  Pi


FUJI  &  YAGI~san


FUJI  &  Rikio san

iya~  saikou !!!
tuduku....

No comments:

Post a Comment