May 27, 2012

EASYRIDERS SHOW & SWAP ni ikimasyo-!!

asa1 CYNDI  san

sakuya  no  Brazilian  na  ketsu  no  setsumei  na  YU-JI san


sa-  ikimasyo-!!!yagi~aniki  chika!!!


nanka  SAKENDEMASU wP!!
yoi  okao !!

iya-  TENKI  yokutte  SAIKO-ssu !!

2 comments: