May 28, 2012

EASYRIDERS SHOW & SWAP ni TSUKIMASHITA!!

toutyaku-!!

O!!  Mnt san no BUS kakkoE-!!

sondemotte  P.A. no  sporty  tachi !!


zutto  kakkoEssu!!
YAGISHITA  YOUNOSUKE  san


 79kana?  suge- yoikanjissu !!MIKE  !!   yoi  kao !!


NKJ san  yoi  kanjina yogoredesu !!

Photo Rpck san!!!  kon ni chi ha-!!!


matamata  kon ni chi ha-!!

NKJ aniki  osyaressune-!!ISSHI-san  OTSUKARESSU !!

SZK san  konndo  hashirimasyo-!!!!
 kakkoyoi...

 narashi  owaruno  haya!!!  na  ITOsan


o!!  kyosyou !! & kanransya

O !!  kyosyou !! &  kanransya


Kyosyou  to  kyosyou  &  kanransya


Tsutchy san !!  ATSUKATTASSUNe-!!!w
nanka  SUGE- !!!  na  CYNDI san !!


tenki  yoishi  kimochiyoina-!!!

No comments:

Post a Comment