Dec 3, 2010

HRCS mae na Sporty Garage san

53K ga kansei desu

59CH to narannde gokigenn desu !!  honto yoi iro desune-!!


suge- yoi kanji desu !!

Shikamo kodawari no 1patsu SHIDOU !! subarasii-!! hashiru bike desu !!


Ashita hannnyuu gannbattekudasai na Sporty Garage san

No comments:

Post a Comment