Dec 7, 2010

HRCS 2010 na nakano bike tachi

spogara san 59!! orijinal na seat !! ni high pipe nadonado yodaremon desu !!


VIRTUOSO san na IRON !! utsukushi-!!

DEN san IRON
1do ukagaitaina-
koremata utsukushi-

gurass hopper san kana- yoikannjidesu !!

re~si~ ssune-!!


suge- sissybar da!!


suge-ssune- na skullchar san


hutsu- ni kakkoyoissu
kakkoi-ssune-!! rainennha SPRINT senpuussuka!!


hajimete mimashita !!

hide san kesseki no naka minasama de gannbatteorimashita !! (gucchi igai)
HAWG HOLIC san !! hunniki betsumonnssune-!!
suge----!!


wo-- K-atama


DELUXIE san !! honnki desune-

EVILACT san!!
KAZsan !! mohaya sense ga kanpeki honbadesune-!!
1do mitara zettai wasuremasen w

Mike kun !! sasuga paint kakkoi-ssune-!! hayaku hashirimasyo-Minato san!! kongo mo suge- tanoshimi na 2daidesu !!

2 comments: