Dec 8, 2010

HRCS 2010 soto mo suge- hen

Soto mo suge-kotoni !!


Asaichibann ni oaishita
HIGHER GROUND san & SPEEDBUGGY na minasama
aikawarazu minasama kakkoyoi
HGsan & Hafuu san

o---h seat ga!!

minasama shibui desu
Nebou na Onocchi !!! hakken w

Sonnakonnna de okimari no haya gaeri na HIGUaniki !!
matamata arigatou gozaimashita
WLD kakkoe-Narita kara IMACHI kun!!
zenbu jibunn de sugoudesu !
konotokiha masaka anna koto ya konnna koto ni narutoha・・・・・
oai dekimasenndeshita ga Nakajyou san !!
Takahashi san 73 XLH!! Syareotsu desu

Bentenkozou MOMO kun !! otsukaresamadeshita !!

Kitakan IsoB aniki !! bar & seat kawatte matamata suge-desu !! kakkoyoi!

Onajiku Kitakan KAMI san !! kono 2dai de hashittetara sorya- suge-desu !!

HAWG HOLIC san GOIKKOU !!
kokodake yabai nioi punpun deshitaoai dekimasen deshita ga MIKAsama

IRON! yoissune-

IRON!! wo-! kenkoku

IRON !! seat dekkakute daisukidesu

IRON !! dokudoku de yoidesune-

IRON !! matomattemasune-

IRON !!! iro no choice ga mukouppoidesu

IRON !!!! Zbar & fender yoissu

IRON !!!!! tsumattemasune-

IRON !!!!!! jibunn de yarareteru okata da!!

IRON !!!!!! rainbow ni option ga!!
yoi desune-

IRON !!!!!!! yappa yoissune-

kono triumph kakkoyokattana-

IRON !!!!!!!!! u--!! ore noto narabetai

IRON !!!!!!!!! yoi kanjidesu

IRON !!!!!!!!!! korya- hansoku desune-! kakooyosugi desu


tanoshi-!! tsugi ha aniki hen desu

No comments:

Post a Comment