Dec 25, 2010

MOONEYES HOT ROD NITE Dec.25,2010

moon de naniyara kuruma no hashiri ga arutonokoto !!
kibunn teki ni bike de ittemimasu !!
guuzen yagisan & gucchi ga meshikuttemasu



oh!! yujisan & bancyo-san

kaji san & kama san !!


kuruma to issyo ni hashirimasu !!!



honmei no hot rod !! kakkoi- !!







yagi senpai otsukaredesu

merry christmas ni kanpeki genki no nai otoko otsukaredesu !!

No comments:

Post a Comment