Dec 5, 2010

HRCS 2010 na Kmodel hen

asa funny YGSsan toko ni syu-go- !!
onocchi nebo- de 2dai no Kmodel de mukaimasu
YGSsan
KH kakkoyoissu


Spogara san !!! wo--!! kakkoyoidesu


MXMG san !! arigatougozaimashita-!!


stars san ohanashi tanosyuugozaimashita !!!
nikugan de miru 4honn ha saikou deshita

nice na K mo aikawarazu shibuugozaimashita !!
Hajimemashite- na JYOGENMA~san iroiro arigatoudeshita !!
konndo zehi goissyosasetekudasaimashi
wao- oudoussune-


rear 15 de yoissune-!! na DOUBLE BROWN sanara !! kan7gumi goissyo desu !! shibui


show girai na MINO san !!wo--!! bar ga suge-kotoni !! na CHOCCOsan !!
suge-


sonde YAGISHITAsan & ore


u--n tanoshi- !!
madamada ikimasu !!

No comments:

Post a Comment