May 20, 2010

May・23th A-day 11th 2010

konsyuumatsu May・23th ha No1 ni daisuki na event A-day desu !!


desu ga tenki bimyoudesuna !!!
kumori nochi amekyonenn no moyou kaeri ame hurare mashitane !!!
jin & minosan & kubo minnna mirukage arimasen !!
burenai senpaigata


ototoshi ha suge-yoi tenki desita !!
jin&kubo
hutari de kattonde mashita !!

No comments:

Post a Comment