May 18, 2010

IGNITE MAGAZINE

MOPARS no hyoushi ga kininatte morattekita IGNITE MAGAZINE !!!!

tada ttenoga ureshiidesu !!

are....?? YTKsan no K jyane---ssuka !!!

u-----n aikawarazu kakkoyoi desuna!!!
shikamo dart ya duster ga ippai desu ・・・・・・
kuruma hoshi-

No comments:

Post a Comment