May 26, 2010

1959 XLCH

YTKsan konshin no 50's Iron !!!! yappa kanaimasen !!!ippon rim lightjyunsei horn !! subarashii !!


DC, jyunseimag, highpipe&bootsgurd, kubinagashocks , no 4combo
ramerame tank ni jyunsei metershikamo itsunomanika tetsurim !!!
jyunseido suge--noni kono toujimon hibiware ramerame tosou!!!
warusugi desu!!!

suge- nagaku tanoshimesouna baiku desune!!!

hoshisugidesu !!!!

http://blog.sportygarage.com/?eid=1235102

No comments:

Post a Comment