May 16, 2010

Hodopa-

hodopa- rashiinnde sukoshi nozoitekimashita !!


kondo ojyamashitemiyo !


suge- zekkoucyou poi indian !! maemawari shibume !!tail light mogeo


konoaida mogeo kyou ha mogenao

daibu daisuu sukuname desuga mattarime ni ikimasyo

No comments:

Post a Comment