May 27, 2010

can spray tosou & kirobane shocks

kuro mo akitande coolbraker ni mukete yonayona can spray tosou desu !!

konkai no concept ha e-bay de nihonjin ga nyuusatsu shinasou na bike desu !!

azukiiro ni kin de kuzureme flames ni shitemimasita!!

kosuttari huitari yoi kanjidesu !!!


sosite waru no daimeishi kuro bane shocks ni koukan desu


sabimakuri aircleaner to kurobane ga yoi kanji desu !!

No comments:

Post a Comment