Apr 9, 2011

sakura spogara evil joints

harudegozaimasuCherry Blossoms to Duster

Joints mae oikomi sporty garage san
iron de o---pen !!

Shinsaku gattsuri de joints na EVILACT san

o-!! momokun !! to-mei de ochiaimasyo-ne-!!
Yobashiri mo kimochi yoi kisatsu ni nattana- !!
soredeha honjtsu mimei syuppatsu desu
ittekima-su

No comments:

Post a Comment