Apr 11, 2011

JOINTS 2011 !! iki hen

AM3:00 ebina
samu kutte makkura

momokun gouryuu !! shitari

daita san to oaishitari

akarukunatte mairimashita !!

Trouble mo naku

tenki mo saikou !!

meishin notte Tension Max desu


osare IRON TAKAHASHI kun

Honjitsu mo syareotsu ISHIKURA to-sann

Tocyuu gouryuu na OnoCCHI


iroiro THANKS desu na BENTEN momokun

Mr GUCCHI ago desugi !!

Suge-- Tanoshisugi desu !!

Photo by kuruma na KUBOSU
Thanks desu

No comments:

Post a Comment