Apr 14, 2011

JOINTS 2011 !! Soto Hen1

Soto mo suge- daisuu desu !!

o-!! speedbuggy na minasama & HIGHER GROUND san
ooame no naka otsukaresamadesu !! itsumo thanks desu
matamata kakkoyoku narimashitane-

SS/S san ! daibu kanji kawarimashitane-!! thanks desu

mirutabi ni ijiraretemasu !! kakkoyoi !! thanks desu !!SHIX san gundan itsumo kakkoi-na- !!
K!! iro kawarimashitane-

doremo hashitterukanji de kakkoyoi desu

No comments:

Post a Comment