Apr 15, 2011

JOINTS 2011 !! Soto Hen 2

A!! Mizushina san !! oaidekimasen deshita !!

o-!! yoi katachi shiteorimasu !! kakkoyoi


suge- !!


nanndo mite mo shibui ssune-!!
shibui ssune- !! 60s ha konnakanji ga daisuki desu


XLX !! shibui

sense yoina- !! kakkoyoidesuyoi iro ssune- !
yoi katachi ssune- !!are- micasama suge- kick stand desu !!

No comments:

Post a Comment