Jun 21, 2010

Mukashi no K na katagata

Mukashi no Knori tachi


Windshield , saddlebag & amai mask

yappari Kmodel tobundesune!! & tonderunoni sibume


Kono dekai buddyseat kininarimasu & ohyoi san


iya- mukashi no katagata ha yappari kakkoyoi !!!

No comments:

Post a Comment