Jun 12, 2010

1972 DUSTER 340

kekkou yoikanji mitaidesu !!
korekara seibi sitemoraimasu !! tanoshimi-!!!

yorosiku desu !!
Lee-Hige Motors san
http://leehige.blog.shinobi.jp/

No comments:

Post a Comment