Jun 13, 2010

YOKOHAMA SANSAKU !!!

tsuyu mae ni YOKOHAMA sansaku desu !!
honjitsu ha ore to onochiiten go no
BUDDY sanarmstrong !!


onochi pan cyoi ijiri cyu-


hidahida glips kakkoe-!!!

onochi sijyo-de gokigen desu !!

sonde HILLCITY san


67XLCH !!

sissybar ga mossakute kakkoyoissu!!!


JIM BRONSON'S !!!!!


BRONSON'S !!!!!

kuruttosita sissybar tsuketaissune !!!
kakkoyoissune!!!!


ashita kara tsuyu desukane- !!!!

No comments:

Post a Comment