Jun 8, 2010

Eien no Kyoukasyo !!

Hisabisa ni mimashitaga yappari kakkoyosugi desu !! kyoukasyo desu !!


1ban erai katano XLCH
habahiro Z-bar + bates seat & pillion + number nashi

ikeike na kata no K-model
sports gas tank & oil tank + betes seat & pillion + exhaust & frame akatosou + headlight nashihuro ni hairanai kata no XLCH
habahiro Z-bar + mekki frontfender + saide mount bates light + massugu struts ni fender cut
+ iyarashi white seat + spart tail lightyappari kakkoyosugi degozaimasu !!!

No comments:

Post a Comment