Jun 18, 2010

BANANA & Cyoi nobashi no yuuwaku

73 to ittra BANANA
soshite sukoshi nobashitara
dasakutte kakkoyosugidesu !!!
yuuwaku ni katemasen

No comments:

Post a Comment