Dec 26, 2013

Daisuke Koyaman

Tatsunii in YOKOHAMA

Dec 22, 2013

HOT ROD CUSTOM SHOW 2013 Parking 2

 O!! Fujimaru no Aniki !!
aemasendeshiatane...
http://fujimaruriders.blogspot.jp/Otsukaressu !!


Itsumono Rokudenashi Gundan !!


Light ga......Kakkoyoi...

Kakarazu Tyuumoku na Kubo...

Otsukaressu !!

Dec 21, 2013

next project

un konnakanji de ikitaigana.....

Dec 16, 2013

HOT ROD CUSTOM SHOW 2013 Parking 1

Aiteshimaimashitaga Chikatyu-desu !

a!!kariage senpai otsukaressu!
uho!! buishi-!!Noriyasuso-de yoikanjissune-!!


A!! Midori no Ojisan !!


Are- mouokaerissuka- !! Zannen....
http://666chop.blogspot.jp/

tteka saikin LICKS ni ikitakutetamaranbai....
Rikio san Otsukaressu !!
http://bar-licks.blogspot.jp/

Uwasa no E-GA-O itadakimashita !!
Abe cyan Otsukaressu !!
Tsuduku.....