Apr 30, 2011

Dino Diner

Ebina syu-go-
69&70 kakkoe-

toucyaku-
Dino DinerO-----h!!
Minasama ARIGATOUGOZAIMASU !!!!
suge- tanoshii 40sai birthday de gozaimashita

Apr 25, 2011

65231-65A Tapered Mufflers

imamade zutto drag pipes !!
cyorocyoro atsumeta akogare no 65A Tapered Mufflers

yoitoko dori de kuttsuke masu !!

yoi kannji

u-n kakkoyoi


oto mo otonana kannji ni narimashita !!

before (drag pipes)


after (65A tapered)

Apr 24, 2011

Sunday !! Mooneyes Street Car Nationals !!


AM6:00 Daikoku
Odaiba toucyakuMr.Chief !!
Owner mo kuruma mo iyarashimekawaii !!

warui otonas !! aoi sora ga niaimasen !w
dekaiokata to dekai kuruma
hako ni moe~yoi tenki de saiko~