Feb 28, 2010

tyoi ijiri sono2

High Pipe & boot guard toritsuke kanryou!!


simon san high pipe arigatodesu
tippirag san boot guard arigatodesu
sporty garage san yoruosokumade kakkoyoku tsuketekurete arigatodesu

Feb 26, 2010

tippirag vintage motorcycles

suge- otakara ippai desu!!! yukkuri ikitai!!

tippirag vintage motorcycles
sagasimono hitotsu get simasita!!

Feb 24, 2010

hirohisan's 1955 KHK (mousugu harudesu kantousupomee doudesuka!?)

1955KHK
suge--kakkoyoi!! dokomokasikomo kodawari ippai desu


Feb 21, 2010

hodogaya meeting  February 20, 2010

nanigeni kaikinnsyou desu!!
hodomee 5th februry 20.2010
Feb 16, 2010

navajosan's 1967XLH (touji no sinnsya mitai desu)nihonichi waru na bike(waruihito ha 19inch)

nannnennkamae kono bike wo mite konomi ga 180° kawarimasita!!
yappa mae 19 inch ni site--!!

Feb 14, 2010

Sporty Garage made hitori choibashiri

Sporty Garage san made choi bashiri !!


suge--kakkoyoi desu!! KH seisakutyuu!!
bane no kuroi shocks!! suge-- hoshii !! iron seisakutyuu!!


honnjitsu mo otakara ippaidesita!!!  Thanks!!!

Feb 9, 2010

shocks (dochiramo sutegatai)

Early XLCH no kubino hosoi shocksK-model vinyl cover shocksU---mm dochiramo sutegatai・・・・