Feb 22, 2012

Yonayona ijirimasu...

1973 XLCH !!
nantonaku gauge mawari koukan!!


before

after

u---n 73ppoi !!

Feb 21, 2012

82cup!! presents by ‎Muscle car Nationals

3/4 ha 82cup!!!
jinsei hatsu no Circuit soukou desu!!!
mada waku arumitai desu !! minasama doudesuka-!! serigaya no sennsei toka w
↓↓↓kochiramade !!

honjitu sigototyuu met kaburu rensyuu !!!
tension AGEAGE desu !!

Sunday!! kubosugou Hukkatsu !!

nanka denwa
k「korekara dai3 hashirimasu !!」
j「nanideyo??」
k「w cab no aitsude・・・」

tte kotode ittemimasu !!
hisabisa !!
nannka
sugge- kotoni ww
zekkoutyou no youdesu !!
yappa yoine-!!

narashi tyanto yareyo---!!
sonna sunday deshita !!

Feb 20, 2012

Sunday!! Hot Rot Razzle Dazzle ~ Sya-min hanten hen

sondemotte
Razzle Dazzle !!!


syareotsu!!syareotsu !! kano yuumei na okata !!
http://triumpherblog.blogspot.com/
syareotsu !!
syareotsu !!
kakkoyoi--!!e-na-!!
syareotsu!!yatto goaisatsu dekimashita !!
Love ear art san !!

yappa syareotsu !!men kuini sya-min hanten san !!
be-suke na onocchi !!
Sunday!! ano otoko hukkatsu hen !! ni tsuduku !!