Mar 30, 2013

Saikin no 1954 KH

1954KH!!
S.C.C.R. Syutsujyou Shiyou !!

Tire ha Majime ni TT100GP

Front Fender Topparai


MC★FUNNY sei TETSU ZEKKEN !!

Sonouchi Tosou shiyo-!

MC★FUNNY sei Oil Catch Tank !! 


Rear mo Majime ni TT100GP


White no Peg no Rubber ga mogeteshimaimashita (;_;)
Dogenka sento ikan......

Mar 27, 2013

DIRT A.C.T.S. UNION sono3

Jikai ha IRON de Syutsujyou!! na INAZUMA

O!! TAPOkun T100 yabai!!!


Sono go Ashi ha Daijyoubudesyouka........

kakkoE~!!!

Yappa Hayakutte Kakkoyoissu !!

Doumon Taiketsu!!

MT-5 kakkoE-ssune-!! Saito-san!!


Sondemotte ThunderClassic !!!!

Takada san !! 
http://deluxie.blogspot.jp/
KakkoE-ssu!!!
Triumph kininaru........

Sonde New350na SPB IWATA san !!!
http://news.speedbuggy.biz/
Suge- zekkoutyou de hayaissu !!
350 kininaru........

Sonde T100 TAPOaniki !!!
http://taposblog.blogspot.jp/
i-na i-na !!
T100 Kininaru.........


Mangu- Nakanocchi !!!
Triumph no 250 !!
i-na i-na !!
Triumph no 250 kininaru.........

Uwo-!!RUMPAGE san matamata IRON de Suge---!!
http://www.rampagemotorcycles.com/
burebure suimasen....
i-na-i-na- yappari IRON mo kininaru......

soudesu yappari ThunderClassic !!!!ni detai !!!
   
Gaman dekimasen....Bike do-siyo-!!

konkaimo  DIRT A.C.T.S. UNION suge- Tanoshikattassu !!
STUFF no minaminasama  genchi de oaishita minaminasama
ARIGATOUGOZAIMASHITA !!

Mar 26, 2013

DIRT A.C.T.S. UNION FUNNY na Katagata

Sa- iyoiyo ACTS !!
Mazu ha FUNNY na D-mon Aniki !!

E?? masaka no Syuuryou-!!

 Kiai no Taikyuu mo
 egui hashiri de

gangan

sememashitaga

hai sagyougi de syuuryou-(;_;)

sa-Taisyou FUNNY na Yagi~ Yagi~
Yagi~

Yoikanji deshitaga
Hai Syuuryou--(;_;)
 Photo YU-JI aniki

Sonde FUNNY na TSUUKIN OJISAN

O!!

O-!!

O-----!!
Sukoshi Hayai TSUUKIN ni Nattande
demo iyana egao de ×

Sonde
Hatsutyousen FUNNY na IMACHY !!

O!!!

Dart na Bike de Tanoshisou !!
Tokubetsu Syou de


Sonde FUNNY na Boku  !!
SX demo
CR demo
Photo Kiyoharu kun
Matamata SX demo

Ganbatte mimashitaga 
Hi Syuuryou---(;_;)
Demo Tanoshi-na-!!
TSUDIKU..........