May 31, 2012

TAPO'S COFFEE

 OPEN  OMEDETOUGOZAIMASU !!!
tte kotode  ojyamashitemairimashita !!!

TAPO'S  COFFEE  
http://taposcoffee.blogspot.jp/
 boku  ha  KUMA san

39kun  ha heart

yagi~san  ha  paiotsu w
 suge~ mattari  de  oishii  desu  !!!

TAPO kun  ARIGATOUGOZAIMASU !!TAKADA  san  mo  ARIGATOUGOZAIMASU !!
 SUGE-  YOI TOKORO  DESU !!
tyokutyoku  IKITAINA-

sondemotte  wangan !!

YAGI~san 

39 kunarigatou  gozaimashita !!!


sondemotte  iyoiyo  MENTEI  hairimashita !!

May 29, 2012

EASYRIDERS SHOW & SWAP KAERIMASYO !!

 hashi  watatte  guru-ri  mawatte  kaerimasu!!


DELIGHT san !! yappa oishii !!

OTSUKARESSHITA !!!

May 28, 2012

EASYRIDERS SHOW & SWAP ni TSUKIMASHITA!!

toutyaku-!!

O!!  Mnt san no BUS kakkoE-!!

sondemotte  P.A. no  sporty  tachi !!


zutto  kakkoEssu!!
YAGISHITA  YOUNOSUKE  san


 79kana?  suge- yoikanjissu !!MIKE  !!   yoi  kao !!


NKJ san  yoi  kanjina yogoredesu !!

Photo Rpck san!!!  kon ni chi ha-!!!


matamata  kon ni chi ha-!!

NKJ aniki  osyaressune-!!ISSHI-san  OTSUKARESSU !!

SZK san  konndo  hashirimasyo-!!!!
 kakkoyoi...

 narashi  owaruno  haya!!!  na  ITOsan


o!!  kyosyou !! & kanransya

O !!  kyosyou !! &  kanransya


Kyosyou  to  kyosyou  &  kanransya


Tsutchy san !!  ATSUKATTASSUNe-!!!w
nanka  SUGE- !!!  na  CYNDI san !!


tenki  yoishi  kimochiyoina-!!!