Oct 18, 2012

Sunday !! Sono2

 Sunday !!  HOLY TERRORS !!
Itsuki kun to

 TAKESHI kun ga

YOKOHAMA ni Kuruttekotode Minna de MATTARIdesu

ASUKA tyan & Kiyoharu kun  nannkamokiteorimasu !!

tteka itsumono hutari w

UZA GUCCHI  &  Mr.Hachimitsu !!

tanoshiku kataraimasu...


EROKOZOU kun!!

PA-KO san!!

Minato san mo Hissyoupatarn ni haittayoudesu !!

kimegao !!

Tyouyoumon & hutari

Tyouyoumon & 61

Tyorotto kutte nonde mata mattari

UZA GUCCHI no ShimoBANASHISonna Konna de Tyoi BASHIRI !!
125cc na BOKU ha Kokode RIDATSU !!
Hisabisa YOKOHAMA de Yukkuri na SUNDAY !!
Tanoshikattana~
Minaminasama Thanks desu !!

No comments:

Post a Comment