Oct 27, 2012

ASHITA !!!!

 KEKKOU desu !!  Murisezu Yoroshiku onegaishimasu !!

Tenki !! Ganbare !!
Minaminasama Nanitozo Okiwotsukete!!!
soredeha ASHITA !!
FREE RIDE !!

Syousai !
http://07770512.blogspot.jp/2012/10/free-ride-2nd.html

No comments:

Post a Comment