Oct 20, 2012

Shin BA-SO- kara~no Ashitaha A.C.T.S

 Soudesu !!

Shin SOBA no Kisetsudesu !!

Daimon Kaihatsu !!
 yoi Okao !!

YOSOU-YA
 yoi Okao !!

Nippa  ZUKI !!
 yoi Okao !!

FuKKing 41ssai !!
 yoi Okao !!

ERO-Kyoushi !!
Sosou  !!

SO-HU-AN !!Maji Ume-ssu !!


Tappuri  KUI~no TOUGE !!


Zange.....

sondemotte YAMA orimasu !!

 Umaishi  Tanoshiishi !!  Saikou  deshita !!Soshite  IYOIYO  Ashitaha
A.C.T.S .!!!!!
http://dirtactsunion.seesaa.net/
No752 !! GANBARIMASSU !!


No comments:

Post a Comment