Jun 28, 2012

MenkyoNashi Saigo no Syuumatsu sono3

Sondemotte  W.L.N !!

hisabisa  kuruma  no  atsumari  ni  ojyamadesu !!

suge- daisuu  deshita !!

yoi  kikou  desu

yone cyan  taiinn omedetou desu

sorosoro onemu??

gremlin !!!

SUGGE---!!!

daibu  kawaii !!

No comments:

Post a Comment