Jun 20, 2012

 Taihuu  mae  ni  hisabisa  SPORTY GARAGE san

kon nano ya

 kon nano ya

kon nano ya

konnano  ga  wansaka !!


aikawarazu  suge-  no  ga  ippai !!

 doremo  koremo


yabai  ssune- !!
 
minna  to  hashiruno  ga  tanoshimidesu !!
son  na  kitamagome  na  gogo  deshita !!

No comments:

Post a Comment