Jun 25, 2012

MenkyoNashi Saigo no Syuumatsu sono2

Sonde  motte  YUJI niisan  no  SAVOY  no  jyosyuseki !!

ajiaru  otoko  to  ajiaru  inpane !!
honda san mo GOBUSATADESU !!  70 challe


FILLMORE  TRIP CAFE san !!

yappa  kakkoE-  omise  desu !!


sondemotte  suge- UMAISSU

gochisousama deshita !!

mata  warui  hanashi  na  ryou  aniki !!
tanoshi-na- !!!


FillmoreTripCafe

No comments:

Post a Comment