Apr 2, 2012

YOGP HILLCLIMB sono2

Asa !! Yagi-san support no moto toutyakudesu!!
Iwatasan iroiro to ARIGATOUGOZAIMASU!!

Junji san 2syuu rentyann ARIGATOUGOZAIMASU!!

Takada san Hajimete goaisatsu saseteitadaite ARIGATOUGOZAIMASU!!


Kono style de yamanobori !! kakkoyosugi de ARIGATOUGOZAIMASU!!


TAPO san uwasa douri no Atsui Hashiri !! ARIGATOUGOZAIMASU !

RIKIO san !! Suge- Kiai na ULH!! kakkoyosugide ARIGATOUGOZAIMASU !!

sorosoro rensyuu !! SS/S san mo kakkoyoroshiissu !!


Hill !! KOE---!!!
Tsuduku...

No comments:

Post a Comment