Apr 14, 2012

FREE RIDE kanagawa 1st sono7

Sonna konna de ryoukinjyo~yokoyokodou !!!
o!!kakkoE-!
Higu aniki 55KHRM zekkoutyoussune-!!

minaminasama

Tension

ageage de

gozaimasu!!


o!! tyanto narashi shitemasuka~


aza--ssu!!

aza--ssu!!


Jyunji san !! OTSUKARESAMADESU!!!

aza--ssu!!

aza--ssu!!

aza--ssu!!

aza--ssu!!

aza--ssu!!

O!! O-saki oyabun!!
aza--ssu!!

aza--ssu!!

aza--ssu!!

YMGCsan aza--ssu!! IRON hae-ssune-!!

aza--ssu!!

aza--ssu!!

aza--ssu!!

aza--ssu!!

aza--ssu!!

aza--ssu!!

aza--ssu!!

minna de yuru~ri suge- tanoshiina~!!

No comments:

Post a Comment