Dec 4, 2011

Iza !! HRCS 2011 & Mangu-na Anikis

Kan8 Idemitsu de machiawase !!
Ohhh!! Higu aniki no KHRM !!!Suge-ssune-!!
yoi kanji-
sassoku dai3 de yuru-ri mukaimasu
aozora na
otenki
de
atatakakutte
kimochi
E-ssune-
saikoussu
yagi-aniki(hama no mexicanos) mo
Chocco-aniki mo(konotoki ha mada)
minaminasama GOKIGEN desu
IZA Pacifico Yokohama

No comments:

Post a Comment